Genogram

 

Šta je genogram?

Genogram je strukturno sličan porodičnom stablu, ali ima sasvim drugu svrhu.

Genogram uključuje informacije o vezama i interakcijama između članova porodice, dok porodično stablo prikazuje samo lozu.

Zamislite genogram kao porodično stablo sa mnogo više detalja o tome kako članovi porodice međusobno komuniciraju. Na primer, porodično stablo bi nam moglo pokazati da su „Ivana i Nenad venčani“,

dok nam genogram može reći da su „Ivana i Nenad venčani, ali su emocionalno udaljeni jedni od drugih“. Genogram postaje najvredniji kada uključuje podatke o nekoliko generacija.

Čini se da obrasci koje je obično teško dešifrovati iskaču nakon što su mapirani na papiru.

Možda ste već primetili trend bračnih nevolja u porodičnoj istoriji, ali genogram može naglasiti obrazac povučenosti i besa koji je u korenu tih bračnih problema.

Woman in Red Long Sleeve Writing On Chalk Board

 

od velike važnosti su i činjenice kao što su:

 • osobe o kojima se malo priča i malo zna,
 • osobe čiji se grob ne zna,
 • oni koji su bili u logoru,
 • ratu, dati na usvajanje,
 • dati u prihvatilišta ili sirotišta,
 • rane smrti, kao i abortusi,
 • mrtvorođena deca,
 • teške bolesti,
 • psihičke bolesti,
 • učestvovanje u ratovima,
 • spasavanje od sigurne smrti…

Kako napraviti genogram?

 Genogrami koriste kombinaciju posebnih pravila i simbola kako bi što je moguće jezgrovitije prikazali mnoštvo informacija o porodicama. Neka od ovih pravila i praksi su standardizovana i treba ih poštovati kako bi

budući čitaoci mogli da razumeju vašu dokumentaciju. Ostala pravila i simboli koji se koriste u genogramima razlikuju se u zavisnosti od toga koga pitate ili koju referencu koristite.

Nije velika stvar koje simbole koristite dok ste dosledni. To će vam omogućiti da pogledate genogram bilo kog klijenta - čak i onog koga ne poznajete dobro - i dalje prikupljate korisne informacije o njihovoj porodici.

Takođe smo kreirali listu simbola za genograme.

 

Pol

Muškarci su prikazani kvadratom, a žene krugom.

Genogram gender symbols.

 

Porodični odnosi

Porodični odnosi su prikazani sa dva rodna simbola povezana linijom ispod njih. Muškarci bi se uvek trebali pojaviti levo, a žene desno.

 Opisni simboli koji se postavljaju na vrh linije porodične veze daju više detalja o statusu veze. Svaki od ovih simbola može se postaviti preko bilo koje vrste linija

(na primer, simbol „odvojeno“ može se postaviti preko linije „vezane veze“ ili linije „venčanja“).

Genogram family relationship symbols.Genogram comment symbols.

 

Emocionalni odnosi

Emocionalni odnosi su prikazani linijom koja direktno povezuje dva rodna simbola (različita od veza porodičnih odnosa, gde je linija ispod njih). Ove linije se mogu koristiti za povezivanje bilo koje dve osobe na genogramu.

Genogram emotional relationship symbols.

 

Deca

Deca su smeštena ispod roditelja, linija koja potiče iz porodične veze roditelja. Decu treba navesti s leva na desno, od starije do najmlađe.

 Genogram children symbols.

Životni vek

Smrti su označene sa „X“ unutar simbola osobe. U nekim slučajevima može biti važno dodati dodatne informacije kao što su starost osobe ili datumi vezani za rođenje i smrt.

 Genogram lifespan symbols.

Dodatne Informacije

Pomoću genograma možete prikazati gotovo sve što mislite da bi moglo biti relevantno za lečenje. Slobodno napravite dodatne markere koji odgovaraju vašim potrebama.

Na primer, zvezdicom možete da označite „poteškoće sa besom“ ili zavojitom linijom iznad rodnog simbola koja označava „zavisnost od alkohola“.

 

Sve sastavljeno

Koristeći gornje simbole i pravila, trebalo bi da budete u stanju da napravite genogram. Evo primera završenog genograma zajedno sa nekim komentarima.

Genogram example.

 genogram


Štampa   El. pošta

Related Articles

stranica 1

Nacin rada

Sa kim ne radim