Sistemske konstelacije

O metodi

Ovaj princip lečenja značajno se razlikuje od konvencionalnih oblika kognitivnih, biheviorističkih i psihodinamskih oblika terapije. Njen osnivač, Bert Helinger, u objašnjenje metode uveo je ideju o morfičkoj rezonanciji (po biologu dr Rupertu Šeldrejku, morfičko polje predstavlja nevidljivu organizujuću strukturu jedinke u kojoj je sadržan plan organizama, i koja rezonancijom privlači jedinku ka njenom posebnom obliku i svrsi u prostoru i vremenu).

SK terapeuti tvrde da problemi sa kojima se pojedinci svakodnevno suočavaju mogu biti uzrokovani traumama pretrpljenim u prethodnim generacijama porodica kojima pripadaju, čak iako sami pojedinci nemaju svest o traumatičnom događaju. Helinger spominje vezu između problema iz sadašnjosti i problema iz prošlosti, gde ovi prvi nisu posledica ličnog negativnog iskustva već nerazrešenih trauma prethodnih generacija jedne porodice, među kojima su ubistvo, samoubistvo, smrt majke pri rođenju deteta, rana smrt roditelja ili rođaka, rat, prirodne katastrofre, emigracija ili zlostavljanje.[6] Psihijatar Ivan Bozormeni Nađ ovaj fenomen naziva „nevidljivom odanošću”.[7]

Opis sesije Porodičnih konstelacija

Mnogi moderni praktičari pomešali su PK sa psihološkim aspektima isceljenja i stvorili varijacije ove metode, dok su drugi zadržali Helingerovu originalnu formu. Opis terapije koji sledi u daljem tekstu predstavlja prototip grupne seanse PK po Bertu Helingeru, kreirane 1990-ih.

 • Grupnu terapiju vodi facilitator, konstelator.
 • U toku jedne seanse (jednog dana), nekoliko pripadnika iz cele grupe imaju priliku da postave svoju konstelaciju, dok ostali prisutni u njima učestvuju. Učesnici kao i posmatrači, iako ne rade svoj rad, imaju prilike da rade na svom problemu ili određenoj nedoumici ili pitanju sa kojim su taj dan došli.
 • Na početku svake, subjekat odlučuje koji problem će biti tema njegovog rada. Nakon kratkog intervjua sa facilitatorom, među prisutnim članovima grupe subjekat bira aktere svoje konstelacije. Akteri obično predstavljaju samog subjekta ili članove njegove porodice, a u nekim slučajevima i osećanja (tuga, bes, depresija itd.) ili konkretan problem (posao, društvo, bolest, komšije itd.)
 • Nakon što ih izabere, odvodi ih na intuitivno izabrano mesto u prostoru i na isti način postavlja, a zatim seda i posmatra „predstavu”.
 • Za razliku od metode psihodrama, u prvih nekoliko minuta akteri se ne kreću, ne govore i ne delaju.
 • U PK, akcenat je na intuitivnoj percepciji pri odabiru aktera kao i pri daljem razvoju same konstelacije. Na taj način dolazi do izražaja faktor koji je psihijatar Albert Mahr opisao kao polje znanja[12], a biolog Rupert Šeldrejk kao morfičku rezonancu.[13] Akteri nemaju nikakvih informacija o tome koju tačno temu predstavljaju te je polje znanja ono što im omogućava da intuitivno opažaju i artikulišu osećanja koja su zapravo ogledalo onih osoba ili problema koje akteri predstavljaju. Akteri onda delaju u skaldu sa svojim osećanjima.
 • U toku konstelacije, facilitator može postaviti akterima kratka pitanja o tome kako se osećaju u ulozi koju „glume”. Iz toga izvodi zaključak o dinamici prostornog i porodičnog rasporeda, kao i o vezi između osećanja aktera i relevantne teme konstelacije subjekta.  Uglavnom se na ovaj način otkrije da traume nesvesno idalje utiču na život subjekta i subjektove porodice, dugo nakon što su stvarne žrtve ili počinioci umrli.
 • Rešenje ovog problema postiže se repozicioniranjem aktera u prostoru, kao i dodavanjm knjučnih članova porodičnom sistemu koji su iz njega isključeni.
 • Kad se svaki predstavnik na svom mestu oseća dobro, facilitator može predložiti naglas jednu ili dve rečenice koju bi subjekat trebalo da ponovi. Ako se predstavnici ne osećaju spokojno sa svojim novim položajem ili rečenicama koje su čuli, mogu se ponovo razmestiti ili se može isprobati različita rečenica.  Ovaj proces simboliše vraćanje svih elemenata sistema na svoje mesto i predstavlja rešenje subjektovog problema. Ponekad se konstelacija završi i bez krajnjeg rešenja, što ukazuje na to da se koren teškoće nalazi negde dublje u porodičnoj istoriji.
 • Kada facilitator zakljući da se isceljenje proširilo među predstavnicima, poziva subjekta da zameni svog predstavnika u konstelaciji i omogući mu da oseti novi, rekonstruisani sistem. Kada se svi osete prijatno na svom mestu, konstelacija se završava.
 • Veoma je važno da se uzdržimo od suvišnih komentara i da se radionici posveti određena doza poštovanja što podrazumeva bez međusobnih dijaloga van teme, isključenog zvuka na mobilnim telefonima, bez žvake i slično.

 

Ne radim sa:


 • decom mlađom od 18 godina - poželjno je i preporučljivo da radi roditelj za dete

 • osobama sklonim agresiji ili nasilničkom ponašanju

 • osobama zavisnim od narkotika / alohola
 • ljudima kojima je dijagnostifikovana neka vrsta psihoze. Može raditi roditelj za njih.
 • judima koji nisu spremni da se kontinuirano posvete svom rastu i razvoju 

Kome se preporučuje

 • Porodice

u svim vrstama sukoba i problema

 • Parovi
da održi i poboljša odnos; biti dobar uzor deci

 • Deca
za sve vrste problema: školske probleme, bolesti, agresivnost, ADHD, zavisnost ili maltretiranje

 • u slučaju bolesti
da  se razume pozadina i dinamika bolesti i simptoma

 • u profesijama / radu
u slučaju sukoba ili neuspeha kao zaposleni ili nezavisni stručnjak

 • u poslovanju i upravljanju
za komunikaciju, hijerarhiju, donošenje odluka i vođstvo

 

 Bert Helinger - Biografija

(16.12.1925. - 19.09.2019.) 

 

 

Bert Helinger

 

Bert Helinger  je studirao filozofiju, teologiju i pedagogiju. Boravio je šesnaest godina kod Zulua u Južnoj Africi kao član jednog katoličkog misionarskog reda. Potom je počeo da se bavi psihoanalizom i preko grupne dinamike, primarne terapije, transakcione analize i različitih oblika hipnoterapije razvio je sopstveni način sistemske i porodične terapije.

Poslednjih godina njegovo delo je evoluiralo izvan ovih formata u ono što je nazvao Pokreti Duhovnog Uma. Nekoliko hiljada profesionalnih praktičara širom sveta, pod uticajem Hellingera, ali ne i nužno prateći ga, nastavlja da primenjuje i prilagođava svoje originalne uvide širokom spektru ličnih, organizacionih i političkih primena.

Hellinger je rođen u katoličkoj porodici u Leimenu, Baden, Nemačka, 1925. Studirao je filozofiju i teologiju na univerzitetu u Vircburgu za sveštenika. Početkom pedesetih godina prošlog veka, otpremljen je u Južnu Afriku gde je postavljen za misionara Zulua. Tamo je nastavio studije na Univerzitetu Pietermaritzburg i Južnoafričkom univerzitetu, gde je stekao zvanje B.A. i univerzitetsku diplomu o obrazovanju, koja mu je dala pravo da predaje u javnim srednjim školama. [4] Hellinger je u Južnoj Africi živeo 16 godina. Tokom ovih godina služio je kao paroh, učitelj i, konačno, kao direktor velike škole. Tečno je počeo da govori Zulu jezik, učestvovao je u ritualima Zulua i stekao zahvalnost za pogled na Zulu. Treneri su radili iz fenomenološke orijentacije. Bili su zabrinuti prepoznavanjem onog što je bitno od sve prisutne raznolikosti, bez namere, bez straha, bez predrasuda, oslanjajući se isključivo na ono što se pojavljuje. Bio je duboko impresioniran načinom na koji su njihove metode pokazale da je moguće da se suprotnosti pomire međusobnim poštovanjem. Bio je izuzetno osetljiv na to kako je nacistički režim žrtvovao ljude u službi ideala. Rekao je, "U određenom smislu, to pitanje je promenilo moj život. Od tada je sav moj rad oblikovao fundamentalnu orijentaciju prema ljudima." Po odlasku iz sveštenstva, proveo je nekoliko godina ranih 1970-ih u Beču, obučavajući se na klasičnom kursu psihoanalize u Bečkom udruženju za dubinsku psihologiju. Prihvaćen je kao član njihovog profesionalnog udruženja. 1973. godine po drugi put je napustio Nemačku i otputovao u Sjedinjene Države da bi ga Arthur Janov 9 meseci obučavao. Bilo je mnogo važnih uticaja koji su oblikovali njegov pristup. Jedan od najznačajnijih bio je Eric Berne i transakciona analiza. Približavajući se 70-oj godini, on nije dokumentovao svoje uvide i pristup, niti je obučio učenike da nastave sa njegovim metodama. Od 2018. Hellinger je objavio više od 90 knjiga, od kojih 70 u katalogu Nemačke nacionalne biblioteke Hellinger je putovala široko, održavajući predavanja, radionice i kurseve obuke širom Evrope, Sjedinjenih Država, Centralne i Južne Amerike, Rusije, Kine i Japana. Do svoje smrti 19. septembra 2019, Hellinger je upravljao Hellinger School-om sa svojom drugom suprugom Marijom Sophie Hellinger.

Filozofska pozadina SK izvedena je iz egzistencijalne fenomenologije i određenih elemenata misticizma, a njena fenomenološka istorija može se pratiti kroz rad filozofa Franc Brentana, Edmund Haslera i Martin Hajdegera.  Umesto razumevanja uma, svesti i emocija, egzistencijalna fenomenologija uvodi percepciju o celokupnoj panorami ljudskih iskustava i nastoji da shvati smisao.[8]

SK svoj oblik i strukturu preuzima iz psihologije porodičnih sistema. Neke od uticajijih ličnosti ovog pokreta su Džejkob Moreno – osnivač psihodrame, Ivan Bozormeni Nađ – zastupnik trasngeracijskog sistema razmišljanja, Milton Erikson – zastupnik kratke tarapije i hipnoterapije, Erik Berne – kreator koncepta životnog scenarija i Virdžinija Satir – osnivač porodične skulpture (preteče sistemskih konstelacija).[8] U toku protekle decenije, praktičari širom sveta uveli su dalje inovacije u primeni ove metode. Sam termin „Porodične konstelacije” prvi put je upotrebljen od strane Alfred Adlera.

Uticaj Zulu kulture

 

Pripadnik Zulu-a

Helinger deo procesa PK-a zasniva i na autohtonom Zulu misticizmu kako bi doprineo oslobađanju napetosti, olakšavanju emocionalnih opterećenja i rešavanju stvarnih problema. Kao rimokatolički sveštenik u Južnoj Africi proveo je 16 godina tokom 1950-ih i 1960-ih. U to vreme tečno je govorio Zulu jezik, učestvovao u Zulu ritualima i stekao poštovanje prema Zulu pogledu na svet.[8] Hajdeger je rekao da biti čovek znači biti bačen u svet bez logičke, ontološke i moralne strukture.[9] U Zulu kulturi Helinger je pronašao hrabrost i ravnodušnost koji su zaštitni znak Hajdegerovog neuhvatljivog i autentičnog „ja”.[10] Bert Helinger pridaje posebnu važnost načinu na koji se ova kultura odnosi prema svojim precima, a koji se u velikoj meri razlikuje od Evropskog.[9] Njeni čanovi žive i rade u religioznom svetu čija su centralna tačka preci, koji su i shvaćeni kao snažna, pozitivna, konstruktivna i kreativna prisustva.[10] Povezanost sa precima je glavna stavka u PK.

 

Za više informacija posetite:

https://www.hellinger.com/en/home/

https://www.facebook.com/HellingerConstellationForum?ref=stream


Štampa   El. pošta

Related Articles

Genogram

stranica 1

Nacin rada