Satori protokol

Kako funkcioniše Satori Protokol?

Satori protokol je deo tehnologije koju zovemo Spiritualna Tehnologija. Jednostavnije rečeno, Spiritualna Tehnologija ima dve svrhe.

Prva svrha je forma terapije za mentalno zdrave ljude. Njome možete ukloniti negativna stanja. Uglavnom negativne misli i emocije i uklanjajući ih iz vaše podsvesti povećavajući kvalitet vašeg života.

Druga svrha bi bila spiritualno razvijanje. To se dešava u isto vreme koristeći spiritualnu tehnologiju.

Photo of Man Sitting on a Cave


Uklanjate negativne reakcije, prepreke ka vašim ciljevima i takođe uklanjate traumatična iskustva. I sve to zajedno povećava prirodno kvalitet nečijeg života.
Izmeniće način kako posmatrate sebe, kako doživljavate svet. Bićete manje reaktivni i funkcionalniji, a u isto vreme se dešava i spiritualni razvoj.

Spiritualni razvoj predstavlja uklanjanje potisnutih misli i emocija s kojima smo identifikovani. Kako ih uklanjamo, naša svest postaje sve ćistija i percepcija nas samih i života se menja.
Ono što nas muči nije nikad na svesnom nivou, već su to nesvesne misli i emocije. Ono što nas muči je ono što je nesvesno.

Na primer često ljudi osećaju da nisu dovoljno dobri ili misle da nisu dovoljno dobri. To je nešto što je na površini, nešto čega smo svesni. Svaki problem koji izjavimo je samo površni sloj jedne mnogo veće strukture.
To može da se poredi sa izgledom crnog luka. I šta vidimo kod luka, to je pocršinski sloj. A svakako tu postoji struktura misli i emocija koje su ispod, a njih nismo svesni. Kada koristimo ove metode, oni su napravljeni tako da izvuku sve te misli i emocije u svesno. I upravo na takav način mi rastavljamo određeni problem. Kada završimo uspešnu sesiju na primer kod problema 'ja nisam dovoljno dobar', mi još uvek možemo imati tu misao, ali pošto ne postoji više unutrašni naboj i nema više strukture koja se nalazila ispod, to nas više ne uznemirava, ne osećamo tu tvrdnju kao istinu.

Chopped mushrooms and halved onion on table with herbs and spices


Ono što nas muči su u stvari podsvesne misli i emocije kreirane kroz razne vrste iskustava tokom života, neprijatnih događaja, donosimo određene odluke, potiskujemo misli i osećanja i to se akumulira, nakuplja se. U jednom trenutnu, dostigne se određeni broj misli i osećanja koji formiraju problem.
Ono što želimo da uradimo jeste da pođemo od problema, da ga rastavimo i to bukvalno, tako da problem više ne postoji.
U spiritualnoj tehnologiji, ne analiziramo, ne pričamo dugo, imamo proceduru koju pratimo i koja nam omogućava da osvestimo sve te misli i emocije. Jednom kada osvestite sve sastavne delove jednog problema, oni više nisu prinudni.

 

 


Štampa   El. pošta

Related Articles

Genogram

stranica 1

Nacin rada