Blog

Nikola Tesla citati

Nikola Tesla citati

Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika ikada, izgleda da je razumeo nešto mnogo dublje i video mnogo dalje od onoga što se da videti golim okom i dosegnuti umom, čak i van granica nauke.

 

Preporuka

Lepota i zdravlje

Lepota i zdravlje

Info

Sistemske konstelacije, Porodične konstelacije ili porodicni raspored, Poredak ljubavi ili Order of love je jedna od metoda tradicionalne medicine koje je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije ozvaničilo prema čl. 6. Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (Službeni glasnik Republike Srbije, br.119 оd 14. decembra 2007).